09.02.2023

Yapılan ve yapılması planlanan tüm yardımların Kaymakamlıklarımıza ve AFAD İl Müdürlüğümüze bildirilmesi, yardımların daha koordineli bir şekilde deprem bölgesine intikal etmesi ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarına göre ulaştırılması açısından önemlidir.

Valiliğimizce deprem bölgesine giden ulaşım yolları sürekli olarak takip edilerek bilgi alınmakta ve ulaşım/trafik durumları göz önünde bulundurularak yardım araçlarının sevki sağlanmaktadır. Ayrıca araçların ulaşım noktaları belirlenerek bu noktalara yönlendirmeleri yapılmaktadır.

Afetzedelerimizin yaralarını sarmak için halkımız tarafından yapılan yardımlarımızın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır ancak yardımlarımızın daha faydalı olabilmesi için koordinasyonun gerekliliği de unutulmamalıdır.

Birlik içerisinde yürütmemiz gereken bu süreçte, tüm yardım yapacak vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, Belediyelerimize, dernek ve STK’larımıza duyurulur.

Link: http://www.tekirdag.gov.tr/yapilanyapilacak-yardimlarin-daha-koordineli-bir-sekilde-deprem-bolgesine-ulastirilmasi-hakkinda-duyuru